U žica

  • U žica

    U žica

    U žice su izrađene od kvalitetnog niskougljičnog čelika, koji se koristi u građevinarstvu kao vezivni materijal.