Kvadratni stub

  • Kvadratni stup za ogradni panel

    Kvadratni stup za ogradni panel

    Kvadratni stub

    Veličina: 10x20mm, 20x40mm, 40x40mm, 40x60mm, 60x60mm, 80x80mm, 40x200mm i tako dalje.

    Površina može biti premazana prahom ili vrućim pocinčavanjem.