Žica za vezivanje petlje

  • Žica za vezivanje petlje

    Žica za vezivanje petlje

    Žice za vezivanje petlje izrađene su od kvalitetnog niskougljičnog čelika, koji se koristi u građevinarstvu kao vezivni materijal ili na druge načine kao što je žica za kuglanje.